List of schools in north Delhi

List of Toppers for Class X

S. No.

Year Name Percentage

1

2018-19 Kritika Jain 96.6%
    Gunjan Bhatia 96.6%

2

2017-18 Niyati Jain 97.2%

3

2016-17 24 students CGPA-10

4

2015-16 Swati Chauhan CGPA-10

5

2014-15 Manan Aggarwal CGPA-10
    Riya Jain CGPA-10
    Shubham Yadav CGPA-10
    Bhanu Pratap Raghav CGPA-10

6

2013-14 Aayush Gupta CGPA-10
    Moksh Sharma CGPA-10
    Archit Jindal CGPA-10
    Tanya Jain CGPA-10

7

2012-13 Dhriti Mittal CGPA-10
    Aditi Mantry CGPA-10
    Vipul Arora CGPA-10
    Shaurya Gupta CGPA-10
    Sahil Gupta CGPA-10

8

2011-12 Harshul Jain CGPA-9.8
    Sarthak Aggarwal CGPA-9.8

9

2010-11 Nikhil Grover CGPA-10
    Kirti Jain CGPA-10
    Himanshu Jain CGPA-10

10

2009-10 Rupali Nayyar CGPA-10
    Chetan Bansal CGPA-10

11

2008-09 Ayush Gupta 93.0

12

2007-08 Shikha Gupta 93.2

13

2006-07 Kritika Bajaj 95.4

14

2005-06 Ankur Gupta 95.6

15

2004-05 Sukriti Jain 94.2

16

2003-04 Sharda Sinha 92.4

17

2002-03 Dipesh Jain 92.2

18

2001-02 Shweta Kamboj 92.6

19

2000-01 Swati Aggarwal 91.8

20

1999-00 Aman Gupta 93.4

21

1998-99 Anirudh Jain 92.6

22

1997-98 Pranay Jain 94.2

23

1996-97 Malini Garg 89.6

24

1995-96 Shilpa Aggarwal 93.4

25

1994-95 Shweta Jain 87.6

26

1993-94 Monika Guglani 87.6

27

1992-93 Nidhi Jain 88.6

28

1991-92 Vikram Jain 88.4

29

1990-91 Meenakshi Jain 89.2

30

1989-90 Deepak Dhau 88.0

31

1988-89 Manish Kakkar 85.4

 

List of Toppers for Class XII

S. No.

Year Name Percentage

1

2018-19 (Science Stream) Sameeksha Bhatia 95.8
  2018-19 (Commerce Stream) Sambhav Gupta 95.6

2

2017-18 (Commerce Stream) Swati Chauhan 96.0
  2017-18 (Science Stream) Arpit Kumar Jain 92.8

3

2016-17 (Science Stream) Bhanu Pratap Raghav 96.6
  2016-17 (Commerce Stream) Riya Jain 96.4

4

2015-16 (Commerce Stream) Tanya Jain 96.4
    Aayush Gupta 96.4
  2015-16 (Science Stream) Archit Jindal 96.1

5

2014-15 Dhriti Mittal 96.8

6

2013-14 Sanchit Bajaj 96.2
    Vidit Gupta 96.2

7

2012-13 Kirti Jain 96.4

8

2011-12 Akhil Jain 97.6

9

2010-11 Aarushi Jain 97.0

10

2009-10 Shubhangi Jain 95.8

11

2008-09 Nipun Jain 94.0

12

2007-08 Sunakshi Gupta 92.6

13

2006-07 Chinar Gupta 94.0

14

2005-06 Abhinav Jain 90.4

15

2004-05 Dipesh Jain 94.8

16

2003-04 Swati Gupta 93.2

17

2002-03 Vaibhav Garg 90.4

18

2001-02 Divya Munjal 94.0

19

2000-01 Aditya Bhartiya 91.6

20

1999-00 Saurabh Taneja 88.6

21

1998-99 Neera Garg 86.4

22

1997-98 Priyanka Jain 89.8

23

1996-97 Kamal Garg 89.4

24

1995-96 Surya Prakash 84.0

25

1994-95 Vinita Jain 86.6

26

1993-94 Divya Chadha 82

27

1992-93 Vivek ladha 87.2

28

1991-92 Rohit Jain 82.6

29

1990-91 Indu Jain 82.4