List of Toppers for Class X & XII

List of Toppers for Class X

Year Name Percentage
2019-20 Khushi Aggarwal 95.0%
  Samyak Jain 93.2%
  Anshita Chugh 89.8%
2018-19 Kritika Jain 96.6%
  Gunjan Bhatia 96.6%
2017-18 Niyati Jain 97.2%
2016-17 24 students CGPA-10
2015-16 Swati Chauhan CGPA-10
2014-15 Manan Aggarwal CGPA-10
  Riya Jain CGPA-10
  Shubham Yadav CGPA-10
  Bhanu Pratap Raghav CGPA-10
2013-14 Aayush Gupta CGPA-10
  Moksh Sharma CGPA-10
  Archit Jindal CGPA-10
  Tanya Jain CGPA-10
2012-13 Dhriti Mittal CGPA-10
  Aditi Mantry CGPA-10
  Vipul Arora CGPA-10
  Shaurya Gupta CGPA-10
  Sahil Gupta CGPA-10
2011-12 Harshul Jain CGPA-9.8
  Sarthak Aggarwal CGPA-9.8
2010-11 Nikhil Grover CGPA-10
  Kirti Jain CGPA-10
  Himanshu Jain CGPA-10
2009-10 Rupali Nayyar CGPA-10
  Chetan Bansal CGPA-10
2008-09 Ayush Gupta 93.0
2007-08 Shikha Gupta 93.2
2006-07 Kritika Bajaj 95.4
2005-06 Ankur Gupta 95.6
2004-05 Sukriti Jain 94.2
2003-04 Sharda Sinha 92.4
2002-03 Dipesh Jain 92.2
2001-02 Shweta Kamboj 92.6
2000-01 Swati Aggarwal 91.8
1999-00 Aman Gupta 93.4
1998-99 Anirudh Jain 92.6
1997-98 Pranay Jain 94.2
1996-97 Malini Garg 89.6
1995-96 Shilpa Aggarwal 93.4
1994-95 Shweta Jain 87.6
1993-94 Monika Guglani 87.6
1992-93 Nidhi Jain 88.6
1991-92 Vikram Jain 88.4
1990-91 Meenakshi Jain 89.2
1989-90 Deepak Dhau 88.0
1988-89 Manish Kakkar 85.4

 

List of Toppers for Class XII

Year Name Percentage
2019-20 (Commerce Stream) Niyati Jain 98.0
  Riya Jain 97.2
  Muskan Jain 96.4
     
2019-20 (Science Stream) Vedant Sati 94.6
  Vishwas Minocha 94.2
  Daksh Makhija 92.0
     
2018-19 (Science Stream) Sameeksha Bhatia 95.8
2018-19 (Commerce Stream) Sambhav Gupta 95.6
2017-18 (Commerce Stream) Swati Chauhan 96.0
2017-18 (Science Stream) Arpit Kumar Jain 92.8
2016-17 (Science Stream) Bhanu Pratap Raghav 96.6
2016-17 (Commerce Stream) Riya Jain 96.4
2015-16 (Commerce Stream) Tanya Jain 96.4
  Aayush Gupta 96.4
2015-16 (Science Stream) Archit Jindal 96.1
2014-15 Dhriti Mittal 96.8
2013-14 Sanchit Bajaj 96.2
  Vidit Gupta 96.2
2012-13 Kirti Jain 96.4
2011-12 Akhil Jain 97.6
2010-11 Aarushi Jain 97.0
2009-10 Shubhangi Jain 95.8
2008-09 Nipun Jain 94.0
2007-08 Sunakshi Gupta 92.6
2006-07 Chinar Gupta 94.0
2005-06 Abhinav Jain 90.4
2004-05 Dipesh Jain 94.8
2003-04 Swati Gupta 93.2
2002-03 Vaibhav Garg 90.4
2001-02 Divya Munjal 94.0
2000-01 Aditya Bhartiya 91.6
1999-00 Saurabh Taneja 88.6
1998-99 Neera Garg 86.4
1997-98 Priyanka Jain 89.8
1996-97 Kamal Garg 89.4
1995-96 Surya Prakash 84.0
1994-95 Vinita Jain 86.6
1993-94 Divya Chadha 82
1992-93 Vivek ladha 87.2
1991-92 Rohit Jain 82.6
1990-91 Indu Jain 82.4


Best school in north Delhi, School in north Delhi, North delhi top schools, Best school in north west delhi, Schools for nursery admission near me, Schools for nursery admission in delhi, Top 10 schools in north delhi, Top 5 schools in north delhi, Top schools near me, Best school near me, Top 10 schools in delhi for nursery admissions, List of schools in north delhi, Top schools in north delhi, Mahavir Senior Model School